ACTIVITATS

 


Entre les activitats realisades a lo llarc de l'any per la nostra associació, podem distinguir aquelles exclusivament de la nostra entitat de les que tenen a vore en les activitats pròpies de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Activitats pròpies

Destaquen els premis anuals que Amics de la RACV concedix a colectius i individus que destaquen tant en el camp de l'investigació com en la de la proyecció de la Comunitat Valenciana.

D'esta manera concedim els següents guardons, tots ells entregats en actes solemnes a on es dona cita bona part de la societat valenciana.

PREMIS AUSIAS MARCH (categories Individual i Colectiva)

Estos premis reconéixen la labor cultural realisada individual i colectivament en el camp de les humanitats i de les ciències. Es reconeix, bàsicament, la labor investigadora. El premi consistix en una placa commemorativa. Estos premis s'entreguen en el més d ’abril.

PREMIS VINATEA (categories Individual i Colectiva)

Estos premis reconéixen la labor de proyecció interior i/o exterior realisada individual i colectivament. El premi consistix en una placa commemorativa i un quadro en una image de Vinatea en seda natural. S’entreguen en el més de novembre.

Unes atres activitats

A part dels premis anteriors, la nostra entitat també organisa totes aquelles activitats complementàries que puguen enriquir el coneiximent al voltant de la nostra història, de la nostra cultura, del nostre patrimoni, etc. En esta finalitat, s'organisen visites culturals a diverses localitats, a museus i tot allò que en cada moment puga ser d'interés.

A part de lo anterior, Amics colabora també de manera intensa i estreta en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en totes les activitats que esta desenrolla al llarc de l'any.

Dins d'estes activitats podem subrallar el Dia de la Llengua i de la Cultura Valencianes, la Fira del Llibre Valencià, l'Aula d'Humanitats i de Ciències Valencianes en la ciutat de Gandia, aixina com les numeroses conferències que es realisen contínuament, sempre en l'objectiu de promoure l'investigació en l'àmbit de la cultura valenciana i de defendre els valors culturals del poble valencià.