HISTÒRIA I OBJECTIUS

 


En l’any 1986, un grup de defenedors de la cultura valenciana, en vore i viure la situació econòmica per la qual estava travessant la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, decidixen construir una associació, la missió de la qual seria ajudar a que l’Acadèmia realise la seua labor cultural d’investigació científica que li pertoca en les millors condicions.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon fundada el 20 de giner de 1915 pel President de la Diputació Provincial de Valéncia, el Procer D. José Martínez Aloy, qui fon el seu primer Decà.

En 1986 fon admesa en l’Institut d’Espanya com a Acadèmia Associada, categoria del més alt ranc, sent-li concedit el títul de Real per D. Juan Carlos I, el 8 de març de 1991.

Des de la seua fundació els dos estaments, la Diputació i l’Ajuntament, i ara també la Generalitat Valenciana, colaboren en les seues aportacions al manteniment i difusió dels treballs realisats pels Acadèmics en les seues investigacions al voltant dels diversos camps d’estudi de la pròpia Real Acadèmia: Música, Prehistòria, Pintura, Navegació, Art Escènic, Agricultura, Ciència, Llengua, Lliteratura, etc.

La guerra civil els anys següents marcaren diferents époques d’abandó, lo qual dugué a l’inanició casi total de l’Acadèmia. Només l’amistat i la Fe d’alguns acadèmics, en l’importància de la pròpia Acadèmia i dels treballs que individualment i per pròpia iniciativa realisen, conseguixen mantindre-la.

Real Acadèmia de Cultura Valenciana
Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(Sèu actual, C/ Avellanes, 26 de Valéncia)

Fins a l’any 1998 no es va rebre l’actual edifici del carrer Avellanes, núm. 26, cedit per l’Ajuntament, inaugurat el 28 d’octubre de 1999, talment com la seua important biblioteca, oberta al públic.

Fins eixe moment s’hagué de llogar un pis en el carrer de la Mar, núm. 29, i després ocupar un atre local cedit gentilment per la familia Manglano, en el núm. 49, del mateix carrer, en la Casa Palau del Baró de Vallvert, costejant sempre els gasts de la llum, aigua, teléfon, sobres, cartes, sagells, fotocòpies, etc., etc., Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

D’esta manera un dels fins primordials de l’Associació ha segut i és conseguir que la Real Acadèmia tinga una ampla base de soport en el poble. A hores d’ara seguix sent necessari que eixa base encara siga més ampla.